Selskapene skal dele arbeidet med et testsenter for CO2-håndtering ved det planlagte gasskraftverket på Mongstad. Det ble klart etter at partene i går inngikk en avtale med Olje— og energidepartementet.

Samarbeidsavtalen vil regulere planlegging og forberedelser av testanlegg for CO2-fangst, og skal løpe frem til det blir tatt en beslutning om investeringer første kvartal neste år.

— Jeg er meget fornøyd med at flere av Europas mest kompetente selskaper innen CO2-håndtering vil gå sammen for å oppnå de beste teknologiske løsningene på Mongstad, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Ber om forskningsmidler

Fylkesordfører i Hordaland Torill Selsvold Nyborg, uttrykker også glede over samarbeidsavtalen.

— Men for at selskapene skal lykkes er de helt avhengig av et topp forskerlag. Nå må vi jobbe sammen for å utvikle Vestlandet på en best mulig måte, sier Nyborg.

I går sendte Fylkesutvalget i Hordaland et brev til Enoksen, der regjeringen blir bedt om å budsjettere med nødvendige midler i 2008 og årene fremover.

— Regjeringen må ikke glemme forskningsmiljøene våre og de store oppgavene med energisenteret på Mongstad. Vi har et godt utgangspunkt til å kunne greie det, men trenger økonomiske muskler for å være i første rekke, sier Nyborg.

- Viktig skritt

Statsråden mener avtalen er et viktig skritt videre i arbeidet med å få frem teknologier som kan redusere CO2-utslipp.

— Regjeringens visjon er å bidra til teknologiutvikling som kan gi kostnadsreduksjoner og bred anvendelse av CO2-håndteringsteknologi. Samarbeidet på Mongstad er en viktig brikke i dette arbeidet, sier Enoksen.

Silje Katrine Robinson