Så er naive SV lurt igjen! Arbeiderpartiet og Opseth fikk SV med på å legge stamveien mellom Bergen og Oslo via Sogn med Aurlandstunnelen. Betingelsen var at Bergensbanen samtidig skulle forkortes over Ringerike — et dobbeltvedtak. Vedtaksdelen om Ringeriksinnkortningen ble lunkent fulgt opp av regjeringen, og lagt bort etter at Aurlandstunnelen var et faktum.

SV er nå lurt med på et dobbeltvedtak om gasskraftverk på Mongstad, men med CO2-rensing i 2014. Som med dobbeltvedtaket om stamveien Bergen-Oslo og Bergensbanens Ringeriksinnkortning, vil gasskraftverket på Mongstad komme. Men CO2-rensing i 2014 kan SV bare skyte en hvit pil etter.

KNUT SCHJELDERUP BJERKE