Lanseringen fant sted på Mjellem & Karlsen Verft i Bergen. Sentralt i den norske satsingen står Aker Elektro på Stord og Eidesvik-rederiene i nabokommunen Bømlo. Gruppen driver hovedsakelig supply— og seismikkskip.

— Sammen med Eidesvik-gruppen og en rekke andre norske partnere vil vi satse på å utvikle en brenselscellemotor som vi kan teste ut som vi kan teste ut parallelt på land og om bord i et skip, sier Ingve Sørfonn fra Aker Elektro til bt.no.

Håer på støtte

Han håper på forskningsmidler til prosjektet, og forsøkte naturligvis å lokke penger ut av miljøevernministeren.

Brende kunne ikke love noe, men han mente det var naturlig at det offentlige støttet en satsing med slike lovende perspektiver.

Forutsetningen for en CO2-fri motor er at brennstoffet er hydrogen. Da består utslippet bare av vann og oksygen. Men det er en krevende oppgave å få dette til i praktisk bruk.

Tar stor plass

— I dag vil skipsmotorer drevet av brenselsceller være så plasskrevende at det av den grunn ikke lar seg gjøre å benytte seg av teknologien. Men den dagen man har klart å krympe teknologien, er vi klare til å prøve den ut i et våre skip, sier direktør Simon Eidesvik til bt.no.

Eidesvik opplyser at rederiet har under bygging to skip som vil bli drevet med flytende naturgass. Dette reduserer klimagassutslippene med 20 prosent sammenliknet med diesel. I tillegg har gruppen tatt i bruk spesialdesignete skrog som reduserer brennstoffforbruket og dermed utslippene med enda 20 prosent.

4 millioner tonn

Skipsfarten er i dag en av de store utslippskildene for klimagassen CO2. Utslippene fra skip og båter langs norskekysten var i 2000 nesten 4 millioner tonn. Til sammenligning var utslippene fra den samle norske veitrafikken vel 9 millioner tonn i 2000.