Styrene i CMI og Chr. Michelsen Research (CMR) har akseptert et bud på 96 millioner kroner for den 12.600 kvadratmeter store eiendomsmassen på Fantoft der CMI-systemet flyttet inn i 1978.

Budgiver er adm.dir. Bill Schjelderup i Bergen Energi, Han sier til Bergens Tidende at det vil bli etablert et eiendomsselskap, og at målet hans er å leie ut til bedrifter som kan skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser i Bergen.

— Gründervirksomhet med andre ord?

— Det er en av drømmene, sier Schjelderup.

Avtale med universitetet

Mellom CMI og Universitetet i Bergen (UiB) er det inngått en intensjonsavtale der CMI skal flytte inn i et nybygg i tilknytning til Jussbygget på Dragefjellet.

Arbeidet med å avklare arealbehov er akkurat startet, men skal gjøres raskt ferdig. Planen er å komme i gang med byggingen så raskt som mulig, slik at innflytting kan finne sted i løpet av høsten 2008.

Et av spørsmålene som ikke er avklart, er hvorvidt CMI skal stå som eier, helt eller delvis, av nybygget, eller om instituttet skal leie lokaler hos UiB. Som leietaker vil CMI få frigjort midler som kan legges til Chr. Michelsens fond og dermed sikre den frie forskningen. Spørsmålet har allerede vært drøftet i styret, og vil bli endelig klarlagt i forbindelse med planleggingen av nybygget.

Fordel for begge parter

Professor Ingvild Gilhus, CMIs styreleder, ser en rekke fordeler både for CMI og UiB ved samlokaliseringen på Dragefjellet:

— Jeg tror vi vil få mer glede av hverandre, at vi vil få større og bredere nettverk med bedre slagkraft, både når det gjelder grunnforskning og oppdragsforskning, sier Gilhus.

CMI har arbeidet i flere år med å få avhendet eiendommen på Fantoft, blant annet for å få i stand et nærmere samarbeid med UiB. På et tidspunkt ble det drøftet om CMI skulle flytte inn i BT-bygget i Nygårdsgaten.

NYE LOKALER: Det nye byggetrinnet som skal huse CMI på Dragefjellet,vil komme i direkte forlengelse av Jussbygget mot vest. CMI vil ha behovfor minst seksti arbeidsplasser, og det kan være aktuelt å reise et byggder deler av arealet leies ut. FOTO: TOR HØVIK