JØRN-ARNE TOMASGARD KRISTINE HOLMELID

— Erfaringene våre er at spesielt ungdom som skal gå siste året på videregående, ønsker å bo i byen. Det gjenstår å se om fritt skolevalg vil føre til press på byskolene. Men det kan skje at byungdom må skjerpe seg for å unngå å måtte flytte på hybel i distriktet, seier inntaksleder Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune.

I Oslo har det vært fritt skolevalg siden skoleåret 1993/94. Forskningsstiftelsen Fafo har laget en rapport om erfaringene med ordningen.

De mest populære skolene i Oslo fikk ved innføring av fritt skolevalg økt søknadsmengde. En følge av dette var at elever med dårligere karakterer, men med de populære skolene som sine nærskoler, måtte reise til andre skoler.

Åtte av ti kom inn

Åtte av ti elever kom inn på den skolen de ville. Det er en tendens til at enkelte skoler systematisk ble søkt av elever med gode karakterer.

Undersøkelsen viser at det viktigste oppgitte motivet for valg av førsteprioritet, er skolens rykte. Deretter er det kort skolevei og hva venner gjør.

Fafo konkluderer med at fritt skolevalg fikk følgende konsekvenser for Oslo:

  • Elever kan velge og komme inn på skoler utenfor tidligere opptaksregioner.
  • Økt etnisk deling.
  • Økte skysskostnader.
  • Lengre reisevei.
  • Sterk økning i søknaden til noen skoler som får ry på seg som A-skoler.

I Oslo ble ikke den sosiale sammensetningen av elevmassen særlig påvirket av fritt skolevalg. Det er en sterk sammenheng mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner. Fire av de fem mest populære skolene ligger sentralt plassert i Oslo Vest, og elevene her hadde i gjennomsnitt bedre karakterer enn elever fra andre bydeler. Storparten av disse elevene fikk derfor plass på sin nærskole.

Etnisk skille

Fritt skolevalg har ført til etnisk deling ved flere skoler i Oslo, ved at skoler der man kommer inn uten høye karakterer, har fått til dels stor overvekt av fremmedkulturelle. En konsekvens av det er at integreringen i det norske samfunnet går senere.

En arbeidsgruppe i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune legger Fafo-rapporten fra Oslo til grunn i et notat i utredningen av saken om fritt skolevalg.

Notatet peker på at oversøkning til sentralt plasserte skoler på sikt kan føre til nedlegging av skoletilbud i distriktene. Det blir vist til at fritt skolevalg er et byfenomen som har flest tilhengere blant elever med gode karakterer og høyt utdannede foreldre.