Det var med denne telefonen han ringte til tiltalte nummer to drapskvelden. Den tiltalte nektet i retten å fortelle hvem som hadde fått telefonen hans. Han røpet bare at han byttet bort telefonen på Østlandet.

— Hvorfor vil du ikke si hvem du byttet bort telefonen til? spurte byrettsdommer Gunnar Torkildsen.

— Det kan jeg ikke?

— Hvorfor ikke det?

— Da blir de ikke særlig glad i meg, svarte den tiltalte.

Finner ikke SIM-kort Politiet har heller ikke funnet SIM-kortet den hovedtiltalte brukte i telefonen drapskvelden.

— Jeg har ikke kastet det. Det ligger helt sikkert hjemme, sa den tiltalte.

Men da dommeren spurte om han kunne dra hjem og finne kortet ble det litt vanskeligere. Den tiltalte sa at han ikke bodde i leiligheten lenger, og at kortet kanskje lå i bilen han brukte drapskvelden.

En teori er at to av de tiltalte på forhånd hadde avtalt å bare bruke to bestemte mobilnumre den kvelden Dette var uregistrerte numre, og derfor vanskelig for politiet å spore. Etter drapet kvittet den hovedtiltalte seg med telefonen for å skjule spor.