To fortørnede naboer truet med å trekke ham for retten. De likte verken garasjeplanen eller innkjøringen til den.

Saken var på full fart mot tingretten, da partene ble enig om å prøve rettsmekling.

— Vi dro ut på eiendommen for å se om det var noen alternative løsninger. Det var surt og kaldt og stemningen var dårlig. Naboene sto og skjente på hverandre. Det var tilsynelatende ingen løsning, forteller dommeren som meklet.

Men så smurte en av klagerne til med alt som var gale med sin garasjebyggende nabo - deriblant noen høye trær som skjermet for sol og utsikt.

— Det var den opplysningen som skulle til. I løpet av en time løste konflikten seg. Mannen fikk bygge garasjen med noen endringer i innkjørselen. Til gjengjeld kuttet han ned tre-fire trær. Dermed fikk alle noe og var fornøyde, sier han.

— I en rettssak ville ikke dette vært mulig. Der ville man kun behandlet spørsmålet om garasjen. Partene ville fått enten nei eller ja. Konsekvensen ville vært minst en rasende nabo.

En annen dommer hadde en meklingssak som gikk på barnefordeling og samvær. Det viste seg at det ikke bare var samvær det uforsonlige paret var uenig om, men også hus, bil og penger.

— Da vi trakk det inn, og prøvde å finne en totalløsning, gikk det bra. Vi kom frem til en avtale om hvem som skulle få huset, hvor mye som skulle betales for det, etc. Vi surfet på en stemning som løste alle konfliktene, sier dommeren.

Samme dommer forteller om et ungt par som engasjerte en ung byggmester til å oppføre et hus.

— Det begynte som en erstatningssak med et krav om kanskje et par hundre tusen på grunn av en del mangler. Problemet var at det var lite penger på begge sider, sier han.

En rettssak kunne endt med at byggmesteren måtte betale et stort beløp, pluss kanskje saksomkostninger på nesten like mye. Mens det unge paret måtte ha ventet i kanskje over et år før de fikk penger til å fikse huset sitt.

— Konflikten ble løst ved at byggmesteren og en kamerat gikk inn og fikset det selv. Dermed slapp det unge paret en dyr rettssak og mange måneder på å få huset satt i orden.

RETTSMEKLING: Krangelen ble løst ved at garasjebyggeren sa seg villig til å kutte ned tre-fire trær som tok solen fra naboen. Slik rettsmekling har vist seg effektiv i mange tilfeller.<p/> ILLUSTRASJON: SVEN TVEIT