• Samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, politiet, Helse Bergen, Nav, Bufetat, Bergensklinikkene og Kriminalomsorgen.
  • Rettet mot ungdom opp til 25 år som blir tatt for mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd. De får tilbud om påtaleunnlatelse, mot at de forplikter seg til å delta i prosjektet i et halvt år.
  • Helsedirektoratet har bevilget penger til en koordinatorstilling. Resten dekkes av etatene som deltar.
Silje Katrine Robinson