Hittil i år er det solgt 468 biler i kompaktklassen i Hordaland. Det er en økning på 20 prosent, sammenlignet med fjoråret.

SUV-salget har imidlertid falt betydelig. Det er hittil i år solgt 206 SUV'er i Bergen, ned 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Statistikken baserer seg på registrering av nye personbiler.

— Vi ser at flere nå enn før velger de mindre bilene. Dette er et byfenomen, i all hovedsak, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV.

Nye brukervaner

Thorsen tror noe av årsaken kan være at bruksmønsterene har endret seg. Folk som bare skal kjøre litt, og eldre sjåfører, etterspør gjerne mindre kjøretøy.

— Jeg tror også en del av SUV-salget har blitt erstattet av stasjonsvogner med firehjulstrekk, som kan fylle mye av det samme behovet, sier han.

Ifølge Thorsen har mini-biler, som er den minste klassen, opplevd et oppsving på nær 70 prosent, sammenlignet med samme tidsramme i fjor.

Mye av dette kan forklares med at stadig flere kjøper el-biler, som faller innenfor denne kategorien.

15 prosent av alle nyregistreringer i Hordaland i august var el-biler. Så langt i år i har el-biler utgjort 22,7 prosent av nyregistreringene her, et godt stykke over tallet på landsbasis som ligger på 13 prosent.

Fordeler stimulerer

Av bilmodeller er det elbilene Tesla og Nissan Leaf som har solgt mest hittil i år.

— Vi ser at mange velger elbil hvor det er store fordeler, der de får gratis ferje eller gratis bomring. Dette gjelder særlig i en del av vestlandskommunene, samt kommuner i Sør- og Midt-Norge, der vi mange steder har uforholdsmessige høye elbilandeler, sier Thorsen.

Av augusttallene til OFV, går det frem at det er Volkswagen som selger mest i Hordaland. Både i august og hittil i år er det den tyske bilprodusenten som topper statistikken.

På plassene etter følger Toyota og Nissan.