Videre har den London-bosatte ber-gensrederen opsjoner til å få levert ytterligere to kombinasjonsskip i samme størrelse. Opprinnelig hadde Kristian Gerhard Jebsen i ordre seks 159.000 dødvekt-tonns oljetankere ved det sør-koreanske verftet. Han solgte to kontrakter til det amerikan-ske OMI med solid fortjeneste, cirka 160 millioner kroner, men sikret seg umiddelbart to nye kontrakter, slik at antallet tankskip etter omlegging av to kontrakter til kombinasjonsskip nå er fire.

De to nye kombinasjonsskipene er planlagt med levering i første halvår av 2003. De er planlagt for NIS-registrering.

Fra før av kontrollerer Kristian Ger-hard Jebsen 10 kombinasjonsskip på 109.800 dødvekt-tonn hver og ett på cirka 98.000 dødvekt-tonn, og er ver-dens største operatør av slike skip. Han eier kombinasjonsskipene i et 50/50-samarbeid med det børsnoterte chilenske rederiet Compania Sud Americana de Vapores. Skipene er under norsk management, er registrert i Bergen, men befraktes gjennom agentselskapet Pelican Shipping med adresse i London.