MARIANNE RØISELANDKARI PEDERSEN marianne.roiseland@bt.no

— Det kan virke som om byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har gitt opp sine planer om å effektivisere kommunen, er Høyres Martin Smith-Sivertsen kommentar til omorganiseringen av byregjeringen i Bergen. Servicebyråd Anne Gine Hestetun får nå ansvaret også for skole, barnehage og idrett - oppgaver som var for omfattende til at kulturbyråden kunne ha det i sin portefølje. Indremedisiner Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen understreket behovet for å effektivisere og utvikle kommunen da hun for et knapt år siden satt sammen byens første byregjering.I rollen som "indremedisiner" med ansvar for service og utvikling av kommunen har det vært liten fokus på byråd Anne Gine Hestetun. Med sitt nye arbeidsfelt ligger alt til rette for at hun kan bli en av Bergens mer markerte politikere.Byråd Geir Kjell Andersland får sitt departement mer enn halvert, og sitter kun igjen med ansvaret for kultur.- Det kan ikke være tvil om at Andersland sin posisjon er sterkt svekket, mener Smith-Sivertsen.Leder for bystyrets skole- og barnehagekomiti, Ragnhild Hedemann (SV), mener omrokeringen er mindre dramatisk. Ingen vingeklipping - Jeg ser ikke på forandringene som noen vingeklipping av Andersland. Det er heller det at han nå får mulighet til å bruke alle kreftene på kultur. Det er det feltet han ivrer for, sier Hedemann.Hun er spent på om Hestetun blir en ivrigere barneminister.- Det er umulig å vite om Hestetun klarer dette. Hun er et helt ubeskrevet blad, og har ikke gjort mye av seg til nå, sier Hedemann. Store arbeidsoppgaver står i kø for Hestetun. Bystyret torpederte nylig byrådets barnehageplan, og skolebehovsplanen er underveis. Papir-BABYen sin får Hestetun med seg. Hestetun skal fortsatt styre arbeidet med fornyelsen av kommunen, døpt BABY 2003. Kultur hele tiden - Denne jobben har jeg hatt lyst på hele tiden, bedyrer Geir Kjell Andersland, som nå blir byråd bare for kultur, og ikke som før byråd for skole, barnehage, idrett og kultur. Både Andersland og byrådsleder Strøm-Erichsen benekter at omorganiseringen har noe å gjøre med at det gikk så dårlig med byrådets barnehagebehovsplan. - Jeg synes ikke jeg hadde en uheldig hånd med den planen, sier Andersland.