Nå gransker Riksrevisjonen forholdene.

Avtalen med Helse Bergen har brakt Magne Tvinnereim og hans private Eurosleep inntekter på over 120 millioner kroner siden 2002. Avtalen har aldri vært satt ut på anbud slik Lov om offentlige anskaffelser krever. Det er en av grunnene til at Riksrevisjonen nå har gått tungt inn i saken.

Helse Bergens «overordnede», Helse Vest, har nå besørget at avtalen er oppsagt fra årsskiftet.

— Vi har egentlig ikke noe å si til vårt forsvar. Dette burde ikke skjedd. Det er så tydelige retningslinjer på dette området og de lar seg ikke feiltolke. Vi legger oss helt flate i denne saken, sier administrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen.

Hun understreker imidlertid at pasientene har fått et godt tilbud, og lover at de som virkelig trenger slik behandling, fortsatt vil få det, men ikke ved Eurosleep.

Riksrevisjonen kritisk

I brevet fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet datert 11. juli 2006 avkreves det svar på blant annet hvordan avtalene er utformet, om de er satt ut på anbud slik regelverket krever og mer konkret hva avtalene går ut på.

Svarene Riksrevisjonen har fått fra departementet avdekker blant annet at:

  • Helse Bergen stilte lokaler eid av Hordaland fylkeskommune til rådighet for Eurosleep. Lokalene var ikke særlig moderne og Helse Bergen hadde ikke økonomi til å pusse opp. Det hadde Eurosleep som la rundt fem millioner til oppussing på bordet mot at de fikk en langsiktig avtale om pasientbehandling med Helse Bergen helt uten anbud og konkurranse.
  • En slik avtale ble inngått i 2002. Den er reforhandlet to ganger, og løper ut dette året. Så langt har Helse Bergen betalt totalt rundt 100 millioner i perioden 1.1.2002 til 1.1.2006 for tjenesten Eurosleep tilbyr. Budsjettet for 2006 indikerer at Eurosleep vil tjene ytterligere 23 millioner på sin virksomhet på Voss i regi av Helse Bergen i år. Men etter at Riksrevisjonen satte sitt kritiske blikk på forholdene, blir det slutt på dette fra 1. januar neste år.
  • Helse Bergen erkjenner at avtalen som ble inngått, var brudd på Lov om offentlige anskaffelser og at avtalen om oppussing av lokaler mot oppdrag var svært uheldig.
  • Det er riktig at vi ser på denne saken, men jeg kan ikke kommentere den nærmere før saken er ferdigbehandlet, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen. Aftenposten er imidlertid kjent med at Riksrevisjonen er kritisk til flere av forholdene rundt avtalene Eurosleep har med offentlige sykehus.

Startet i 1998

Eventyret for Eurosleep startet imidlertid lenge før staten overtok sykehusene som ble organisert som foretak. Allerede i 1998 startet Magne Tvinnereim sin virksomhet på Voss. Frem til 2002 drev han i lokalene til Voss sjukehus med en avtale med fylkeskommunen som da eide sykehuset. Totalt er mer enn 10.000 pasienter med søvn- og snorkeproblemer behandlet i det private systemet til Tvinnereim. Det offentlige har tatt regningen.

I Helse- og omsorgsdepartementet er man lite begeistret for avtalen.

— Dette er vi meget kritiske til. Vi har bedt om at avtalen avsluttes. Det er fulgt opp fra Helse Vest, sier statssekretær Arvid Libak.

— Dette er en måte å jobbe på som vi tar avstand fra. Det er mange ting som gjør at dette er en avtale som vi ønsker å avslutte. Slike avtaler skal dessuten inngås med Helse Vest sentralt og ikke med det enkelte sykehus eller foretak, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

BEKLAGER: Direktør ved Voss sjukehus, Rolf Abrahamsen sier han i 2004 ble klar over at syke huset har brutt Lov om offentlige anskaffelser. Han mener avtalen om søvnpasienter har vært god for sykehuset, både økonomisk og faglig. FOTO: VIDAR HERRE, HORDALAND