MIA GILL

— På lørdag fikk jeg brev i posten om at jeg har kommet inn på byggfag VK1, i Odda. Da hadde jeg fire dager på meg til å finne bosted og flytte. Det har jeg verken råd eller lyst til. Derfor er jeg her for å prøve å få plass ved Årstad hvor jeg gikk på grunnkurs, sier Jan Helge Horn.

Et trettitall elever har stilt seg i kø utenfor Inntakskontoret denne torsdags formiddagen. Puljevis bli de skysset inn til skranken, hvor hjelpen forhåpentlig venter. Der fyller de ut et registreringskort og får et klokkeslett de kan henvende seg på dagen etter. Muligens dukker det opp en ledig skoleplass nærmere hjemstedet til da.

Utlyste dato

— Vi ønsker å prioritere søkere som må bo langt vekke fra hjemstedet eller har en kronglete skolevei. Derfor utlyste vi denne datoen i Bergens Tidende og Bergensavisen for dem det gjelder, sier inntaksleder Nils Skavhellen fra sin post i skranken.

Etter tredje inntak har totalt 16597 søkere fått skoleplass i Hordaland i år. 367 søkerne fikk ikke tilbud om skoleplass, primært på grunn av høy alder. Søkere som står på venteliste for å komme inn på en høyere prioritert skole eller kurs, får eventuelt svar i helgen. Mandag 22. august åpner restetorget klokken tolv.

— Restetorget pleier å kunne tilby plasser ved fag som i utgangspunktet ikke har så lange ventelister. Men i år ser utvalget ut til å bli tynt. Noen frelsens dag blir det nok ikke for de fleste, fortsetter Skavhellen.

Raskere svar per e-post

Søkere har tidligere beklaget seg til Bergens Tidende om at det har vært vanskelig å komme i kontakt med inntakskontoret per telefon.

— Det er alltid stor pågang etter hvert inntak og ved skolestart. Men mange kunne nok lest grundigere i heftet de fikk før sommerferien som gir svar på vanlige spørsmål i forbindelse med inntak. Ellers har vi faktisk overgått oss selv i år med å gi svar om skoleplass per e-post i løpet av én arbeidsdag. I utgangspunktet hadde vi en garanti på tre dager, påpeker Nils Skavhellen.

Charlotte Haukås Johansen kommer ut gjennom glidedørene med et registreringskort i hånden. Hun har fått plass på grunnkurs i formgivningsfag på Bømlo, men ønsker å bytte til Garnes.

— Jeg kan forvente å høre noe innen to til tre dager. De sa i hvert fall at de kunne hjelpe meg, smiler hun håpefullt.