Bakgrunnen for miljøheimevernets tiltak, er at kun 3 prosent av de brukte og kasserte mobiltelefonene leveres til gjenvinning, men havner som restavfall.

Få er klar over at mobiltelefoner og andre elektroniske og elektriske artikler, kan leveres gratis tilbake til forhandler eller kommunalt mottak. Lever inn en brukt mobiltelefon på Bergen Kino i dag og motta inntil to billetter.