Våren 2006 kom det frem i Bergens Tidende at Høyre-representant Jens Jørgen Jensen hadde talt antall ganger ulike personer og partier hadde vært på talerstolen. Etter dette fikk man i bystyret en endring i protokolleringen, nå står det hvem som har tatt ordet i hver sak i forhandlingene i gamle rådhus. En skulle vel da anta at Jens Jørgen Jensen ble arbeidsledig, der han for 20000 kroner i året i honorar satt og registrerte hvor mange ganger Demokraten Kenneth Rasmussen var på talerstolen.

Men nei, her er mannen som gir alt igjen til sine velgere, nå er det hvem som klubbes mest, det vil si snakker utover de 60 sekundene man skal mene noe om kommuneplanens arealdel — for eksempel.

Høyre går til valg på slagordet, «Ambisjoner for Bergen». Disse ambisjonene kommer sjelden til uttrykk i Bergen bystyre. Høyres fremste bystyrepolitiker, ordfører Herman Friele har reist 1 (en) sak i løpet av fire år. «Alternativ seilingsled til Bergen». Høyres gruppeleder i bystyret Hilde Onarheim har hatt fire skriftlige spørsmål på fire år og Jens Jørgen Jensen har hatt to; «om turistbusstrafikken på Nattlandsfjellet og om vedlikeholdet på Grendatunvegen på Hjellestad. Viktige saker, men neppe under vignetten ambisjoner for noe som helst.

Kanskje skulle Høyre begynne å passe egen politikk og egne politikere istedenfor å beklage at andre partiers representanter bruker sin demokratiske rett. SV er stolt av å ha det mest taleføre personen i bystyresalen, at det er en kvinne er også svært uvanelig. Hvor mange forsamlinger, møter eller debatter finner man en kvinne på topp i bruk av taletid?

Hos SV er ingen politiker til pynt, spesielt ikke kvinnene!

Åge Chr. Jacobsen, Leder Bergen SV,

Kjartan Haugsnes, sekretær for SVs bystyregruppe