— Disse folkene lever av oppmerksomhet. At vi i bystyret er delaktige i å gi dem denne oppmerksomheten, er jeg veldig skeptisk til. Jeg tror det er en gjeng som sitter og smiler av oss nå, sa Trygve Birkeland (KrF) i kveldens bystyremøte.

Bakgrunnen for debatten var nyheten om at MC-gjengen Renegades i Fana, har blitt nærmere knyttet til den beryktede klubben Hells Angels. Bergensklubben har også skiftet navn fra Renegades til Bergen MC Norway.

De skal nå være nær ved å opprette en egen avdeling av Hells Angels i Bergen.

Å endre Hells Angels er ikke mulig. Da forholder en seg ikke til denne verden Per Stiegler (Ap)

Vil tvinge dem ut

Aps Per Stiegler, som har lang erfaring fra politiet, mener at byrådet må engasjere seg i betydelig større grad for stanse etableringen. Han reiste derfor saken som en interpellasjon. Han tar til orde for at en blant annet må bruke plan- og bygningloven for å kunne tvinge dem ut av Bergen.

Han fikk støtte av en gammel politikollega, Norvald Visnes (H). Han påpekte at de store kriminelle MC-gjengene er etablert i alle de store byene, unntatt Bergen.

— Det skyldes en aktiv kamp, sa han.

Byrådsleder Monica Mæland (H) mener at det er uheldig at bystyret engasjerer seg i hvilke virkemidler som brukes for å bekjempe kriminelle MC-gjenger.

— Jeg kan forsikre om at vi har møtt den øverste ledelsen i politiet. Det klare signalet vi har fått, er at det å gi medieoppmerksomhet ikke er bra, sa Mæland.

— Er her neste sommer

At det betyr at kommunen er passive, avviser hun.

— Ingen kriminelle er velkomne i Bergen. Det har jeg gjentatt offentlig mange ganger. Men vi har ikke noe ønske om å fortelle denne gjengen hvordan vi jobber, sa Mæland.

Hun understreket at kommunen vil ta i bruk alle lovlige virkemidler for å bekjempe MC-gjengene.

— Men skal vi bruke plan- og bygningsloven, må vi først undersøke om vi har juridisk grunnlag for dette, sa Mæland.

— Når enkelte i denne saken har tatt opp at det er viktig med holdningsendringer, så aner en ikke hva dette handler om. Å endre Hells Angels er ikke mulig. Da forholder en seg ikke til denne verden, sa Per Stiegler, før han kom med en siste advarsel.

— Om vi ikke gjør noe drastisk nå, kan jeg på ære og samvittighet love at Hells Angels neste sommer er etablert i Bergen.

Hva mener du politikerne bør gjøre? Si din mening.