Reaksjonene, særlig blant drosjeeiere og i transportnæringen, var sterke da BT for to uker siden skrev at Bergen Bompengeselskap ønsker å kreve bompenger opptil 24 ganger i døgnet seks dager i uken, uten å sette grense for hvor mange passeringer som skal betales for.

Frem til bystyret skal uttale seg om takstordningen 24. november vil flertallet ha svar på hvor mye det vil koste å sette taket et sted mellom 40 og 100 passeringer i måneden. Over taket er det gratis.

I bakhodet til det samme flertallet ligger avtalen med Stortinget om å hente inn 228 millioner årlig. Pengene er bergensernes bidrag Bergensprogrammet, der Ringvei vest, Skansetunnelen og bybanen er de viktigste prosjektene.

Finanskomiteens flertall ba også byrådet se på ordninger som kan skjerme beboere som bor like ved bompengestasjonene med behov for hyppige passeringer på ettermiddagstid.