Prisen på en såkalt hel SFO-plass settes ned fra 2065 kroner pr. måned til 1995 kroner.

Bystyret har dessuten vedtatt at det skal komme fire typer plasser i SFO og fire priser. Slik blir det nye tilbudet:

  • Hel plass (inntil 22 timer pr. uke): 1995 kroner per måned
  • Morgenplass (inntil 5,5 timer pr. uke): 645 kroner per måned.
  • Ettermiddagsplass eller morgen-/ettermiddagsplass (60 prosent av hel plass): 1395 kroner pr. måned.
  • Dagplass (i helt spesielle tilfeller): 200 kroner pr. dag.