Appellen ble sendt til regjeringen i ettermiddag.

Bystyrepartiene ber utenriksministeren legge press på myndighetene på Sri Lanka for å få stoppet krigshandlingene som pågår i landet.

Tusenvis er drept

Den etniske konflikten mellom tamiliene og regjeringen på Sri Lanka har vart i over 30 år. Fra 2006 har konflikten utviklet seg til en regulær krig som stadig blir verre. Tusenvis av tamiler er drept i sammenstøt.

Tamiler i Bergen har hatt flere demonstrajoner til støtte for sin landsmenn den siste måneden.

**Les også:

Den glemte krigen**

Internasjonale hjelpeorganisasjoner har trukket seg ut av området fordi det det er for farlig å oppholde seg der. Det er også svært få journalister på Sri Lanka.

Vil ha saken opp i FN

I brevet skriver bystyrepartiene blant annet «Vi er opprørt over meldingene om at sykehus bombes, over bruken av klasevåpen, og over at regjeringsstyrkene nekter journalister adgang slik at omverdenen ikke får uavhengige rapporter om hva som skjer med de hundretusener av sivile i krigsområdet.»

Partiene ber også regjeringen ta saken opp i FN fordi «FN aktivt må gå inn i konflikten, kreve full tilgang for humanitær hjelp i det området som er rammet, og engasjere FN i et krav om at det øyeblikkelig må bli slutt på krigshandlingene i området, og at det må etableres et sikkert område under beskyttelse av FN og internasjonale styrker.»

DEMONSTRERTE: Tamiler i Bergen reagerer med avsky overfor det som skjer på Sri Lanka.
Rune Sævig