Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen sa byrådet ville rette seg etter bystyret i saken.

— Man kunne isolert sett sagt at situasjonen i Midtøsten ikke angikk oss. Men vi må ta avstand fra alle former for vold og rasisme både mot jøder og palestinere. Israel bør trekke seg ut og akseptere en palestinsk stat. Hvis ikke Israel retter seg etter det internasjonale samfunnets krav, bør det innføres sanksjoner mot Israel, sa byrådslederen.

Arbeiderpartiet støttet SV.

— Denne saken er så spesiell at vi mener Bergen bystyre må si noe om dette. Vi tror ikke Sharon vil gi seg uten at han presses. Derfor vil vi støtte et forslag om full boikott.

Høyres Martin Smith-Sivertsen verdsatte engasjementet i saken, men gikk mot boikott.

— Dette er en internasjonal sak. Det er regjering og Storting som avgjør dette. Derfor er det kunstig at bystyret behandler en slik sak, og vi vil gå mot at saken behandles i bystyret. Heller ikke Frps Liv Røssland støttet forslaget

— Skal Bergen bystyre blande seg opp i en sak som hele verdensdiplomatiet er opptatt av, så blir det ganske spesielt. Hvordan skal vi vite hva som er galt og rett? Det er så mye mer som må gjøres enn bare å boikotte Israel.

KrFs Trygve Birkeland la ikke skjul på at han har sitt hjerte hos Israel.

— Dette er en veldig vanskelig sak. Vi bærer dette med oss dagene igjennom. Men vi må ikke glemme at vi snakker om en liten stat som også skal ha sitt rom, sitt område å leve i. Vi snakker og om en palestinsk stat der det ikke ligger en erkjennelse av at staten Israel skal aksepteres.

RV, SV, Ap, Venstre og Senterpartiet stemte for å behandle saken, men det var ikke tilstrekkelig til at boikottvedtaket kunne behandles i bystyret.