Forslaget som lå i bordet under dagens bystyremøte, var at Bergen skulle søke om å få delta i en prøveordning som lar 16-åringene slippe til ved valgurnene.

SV for

Forslaget var fremmet av SV som argumenterte for at ungdommere var modne nok til å være med på å bestemme.

– Skal modenhet være et kriterium, er det mange 50-åringer i denne salen som ikke nødvendigvis burde få stemme, mente Frps bystyrerepresentant Petter Kvinge Tvedt.

– Frp mener at stemmeretten må følge myndighetsalderen

Stemt ned

Han advarte mot at vi kunne få en situasjon hvor representanter kan bli nødt til å hente inn tillatelse fra sine foresatte for å kunne avgi sin stemme.

– SV vil altså gi 16-åringer anledning til å være med på å avgjøre skjenkepolitikken, to år før de har lov til å kjøpe alkohol, sa Kvinge Tvedt.

Representanter fra Ap og SV minnet ham på at forsøket ikke vil gi 16-åringer anledning til å bli valgt, men anledning til å stemme.

Forslaget ble likevel stemt ned av et flertall bestående av Frp, Høyre, KrF og Arbeiderpartiet.

Syns du 16-åringene er modne nok til å stemme? Si din mening her: