Et samlet bystyre har sendt brev til justisministeren med krav om at Nathan får bli.

Nathan Eshete (6) er en av 400 papirløse barn i Norge som har bodd på asylmottak i over tre år. Selv om han er født og oppvokst her, har han og familien fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse.

Familien har levdi konstant frykt for at politiet skal komme og hente dem.

Samlet seg

Tidligere hadde ikke Norge returavtale med Etiopia, men i januar signerte Norge en avtale som gjør at barn som Nathan kan sendes tilbake. Avtalen er allerede trått i kraft, men åpner for frivillig retur frem til 15. mars.

I dag samlet partiene i Bergen seg for å hjelpe Nathan og familien.

— Vi håper nå at justisministeren, statsministeren og de parlamentariske lederne vil tenke seg om, sier Oddny Miljeteig, SVs gruppeleder i Bergen bystyre .

- Ikke hver dag

Hun understreker at det ikke hverdagskost at alle partier står sammen om slike typer saker.

— Det er ikke hver dag alle partier fra Frp til SV og Rødt og går sammen om noe som vedkjenner asylpolitikk. Når vi for engang skyld tar til motmæle i en konkret asylsak som gjelder et barn som alltid har bodd i Bergen, forutsetter vi at vi blir hørt og tatt på alvor, fortsetter hun.

«Det er berre unntaksvis at vi frå Bergen kommune si side engasjerer oss i asylpolitikken.

Når det gjeld Nathan Eshete, finn vi det som ansvarlege lokalpolitikarar rett å seia frå om at vi meiner Nathan høyrer til i Bergen og i Noreg. Vi ber ansvarlege styresmakter syta for at Nathan og foreldra hans kan halda fram med å bu i Bergen. Vesle Nathan høyrer heime her», står det i brevet til statsminister Jens Stoltenberg.