— Dette er veldig ille, og viser nok en gang at byrådspartiene og Byrådet ikke er interesserte i noen debatt i bystyret. De avviser blankt at det kan komme gode forslag fra andre partier. Bystyret er fullstendig umyndiggjort, raste Torstein Dahle (R).

De samme partiene som sitter i byråd, Høyre, Frp og KrF, stemte for forslaget om å kutte taletiden i debatter etter såkalte interpellasjoner, som er forslag fra bystyrerepresentanter. Dermed ble det 35-32 i stemmetall, slik det som oftest blir i bystyret.

Får snakke i to minutter

Interpellasjoner er bystyrerepresentantenes mulighet til lansere forslag og få en større debatt rundt saken.

Problemet er at bystyret de siste årene ikke har fått tid til å behandle alle interpellasjonene. Det er satt av rundt en time i hvert møte til interpellasjoner, og da har det bare vært tid til i snitt to interpellasjoner i hvert møte, mens det i snitt har vært seks slike forslag innsendt til hvert møte.

Nå blir taletiden til første innlegg av interpellanten redusert til to minutter, og to minutter til dem som svarer på interpellasjon. Taletiden til øvrige representanter avgrenses til ett minutt.

- Utilbørlig

— Dette er en utilbørlig maktdemonstrasjon fra flertallet, og et bevis på at de ikke ønsker debatt. Man burde heller utvide tiden satt av til interpellasjoner, sa Odd Rambøl (Ap).

Han la frem et alternativt forslag om at bystyret i hvert fall skulle bruke eventuell tid til overs til å behandle interpellasjoner.

— Det er veldig vanskelig å komme med en skikkelig argumentasjonsrekke på ett minutt, klaget Julie Andersland (V).

Argumentene prellet av på byrådspartiene. Byrådsleder Monica Mæland tok ordet og ville ha seg frabedt påstander om at byrådet instruerer hva partiene skal stemme i bystyret.

— Det er ganske drøyt å bli beskyldt for å være udemokratisk. Alle i Høyre er opptatt av demokratiet, men mange interpellasjoner fremmes ikke for debattens skyld, men for å skade byrådet og kaste blår i øynene på posisjonen, svarte Dag Skansen (H).

TAUSERE: Innleggene i bystyret skal være av det korte slaget fremover.
Arkiv