Det konkluderer Drægebø med i en rapport som advokatfirmaet Kyrre har utarbeidet for Bergen Tekniske Fagforening.

Konserntillitsvalgt Trond Hjelmeland vil legge rapporten frem for bystyrets finanskomité på et ekstraordinært møte i dag.

Tror på utsettelse

Hjelmeland sier at han tror rapporten vil kunne overbevise politikerne om å utsette saken, slik fagforeningen vil.

Etter planen skal omorganiseringen rett videre til kveldens bystyremøte. Byrådet ber bystyret vedta flytte avdelingene vann og avløp, samt park og grønt over til andre kommunale organer. Samtidig vil byrådet få fullmakt til å gjennomføre videre omorganisering senere.

Advokat Drægebø kritiserer byrådet for å ha gjennomført prosessen for raskt. Han skriver at tariffavtalen krever at tillitsvalgte skal tas med på råd og at de ansatte skal få nok tid til å drøfte forslagene til en omorganisering.

«Bryter arbeidsmiljøloven»

I tillegg er advokaten kritisk til at rapporten i bare liten grad omtaler hvilken sikkerhet de 170 ansatte vil ha for jobbene sine. Byrådet får fullmakt til å gjennomføre endringer i fremtiden.

«Dersom bystyrets organer i realiteten fatter beslutninger som legger føringer for den fremtidige organiseringen av Bydrift Bergen KF (...), er dette etter vår klare oppfatning brudd på arbeidsmiljøloven» skriver Drægebø.

Byråd Christine B. Meyer har vært oppsatt på å få behandlet saken i dagens bystyremøte, fordi hun mener det er viktig å få gjennomført omorganiseringen før høstens anbudskonkurranser. Forrige uke sa styret i Bydrift, der rød-grønne partier er i flertall, nei til omorganiseringen. Det rokket ikke Meyer.