I tillegg har Bystyret også godkjent at Bergen kjøper Os og Osterøy sine BKK-aksjer for 250 millioner kroner. Disse aksjene skal Bergen kommune beholde, og på denne måten får Os og Osterøy kommune solgt alle sine BKK-aksjer.