Det er i dag vanlig å kumulere mange kandidater, men det har nå blitt foreslått at kun to kandidater skal kunne kumuleres.

I forslaget vil dessuten en kumulering bare gi 20 prosent ekstra tillegg i stemmetall, ikke 100 prosent slik ordningen er i dag.