Sulen har sittet i Frps bystyregruppe i Bergen i 14 år, og er etter eget utsagn sterkt imot både sprøyterom og legalisering av narkotika. Men hvis stoffene blir lovlig, vil det åpne et interessant marked, mener han.

Narko-import

— Hvis myndighetene er så gale at de tillater noe sånt, må jo noen selge det. Jeg ser for meg at jeg kunne investert, organisert og drevet med logistikk. Kanskje laget et bittelite importfirma, sier Sulen til bt.no.

Politikeren ga uttrykk for sitt syn på narkotika overfor BA onsdag. I dette intervjuet med bt.no utdyper han kommentarene og forteller dessuten om sitt syn på bordeller og skytevåpen.

- Biler dreper også

Frp-politikeren tror at en lovlig narkobransje ville vokst like sterkt som telekom-bransjen på 1990-tallet. At han i dag betrakter narkotika som en «skadelig og forkastelig» vare, er ingen hindring for å delta i et slikt eksplosivt marked, mener han.

— Biler dreper og lemlester jo også mange, men ingen vil anklage bilselgerne for det, så lenge biler er lovlige å selge. Vi må akseptere at vi lever i en verden hvor det er lovlig å tjene penger.

Hallikvirksomhet ok

Det er ikke nødvendig å vurdere på egen hånd om varer er moralsk riktige å selge, mener han.

— Hvis myndighetene vil legalisere narkotika, har de gjort et valg for oss. Jeg har ingen betenkeligheter med å selge en lovlig vare, sier Sulen.

Hvis for eksempel bordeller ble tillatt, kunne Sulen godt tenke seg å gå inn i også den bransjen.

— Ja, jeg ser ikke noen problemer med det. Det hadde kanskje gått an å kombinere de to tingene. Bordeller er jo lovlig flere steder i Europa, sier han.

Pistoler også greit

— Hvis det ble tillatt å selge håndvåpen fritt, ville du gått inn i et slikt marked?

— Ja, jeg ser ikke bort fra det. Håndvåpen kan brukes til å skape trygghet også, sier Sulen til bt.no.