Partiskiftet skjedde i løpet av helgen, skriver hun i en pressemelding.

«Det som har vært avgjørende for meg er to ting: For det første at Høyre står for en mer tydelig politikk innenfor de politiske områder som jeg brenner for. For det andre opplever jeg at mitt samarbeid med Frps bystyregruppe har blitt vanskeligere over tid. Dette er ikke noen kritikk mot de andre i gruppen, men en erkjennelse av at jeg selv ikke har funnet meg til rette,» skriver Halvorsen.

Hun forklarer innmeldelsen i Høyre med at hun vil markere at hun støtter byrådsplattformen hun har vært med å stemme for i bystyret.

Halvorsen er komitemedlem i komite for oppvekst.

Hun ønsker ikke å kommentere utmeldingen utover pressemeldingen.