Dermed er to toppolitikere i Bergen Høyre siktet i saken.

— Vi har i dag blitt kjent med at et medlem i Høyres bystyregruppei dag ble siktet for, og har erkjent bruk av narkotisk stoff, siergruppeleder for Høyres bystyregruppe Dag Skansen i en pressemelding.

Det betyr at en politiker i tillegg til Erik Skutle er blant de siktede. Skutle er ikke lenger bystyrepolitiker.

— Nulltoleranse

— Vi ser alvorligpå dette og i Høyre har vi nulltoleranse for bruk og besittelse avnarkotika. Dette er et alvorlig tillitsbrudd overfor partiet ogbystyregruppen. Samtidig er det viktig å ivareta denne personen påen god måte. Jeg har vært i kontakt med bystyrerepresentanten ikveld, og vedkommende erkjenner å ha gjort noe ulovlig og beklagertillitsbruddet sterkt, sier Dag Skansen.

-Frykter ikke flere

Skansen sier til BT at han ikke vet detaljene om når og i hvilken sammenheng bystyremedlemmets narkobruk skal ha skjedd.

- Nå er det to medlemmer av Bergen Høyre som er siktet. Frykter du at det kan bli flere?

— Jeg har ingen grunn til å gjøre det.

- Er dette en ukultur i Høyre?

— Jeg vil ikke spekulere i om dette er en kultur. Men dette kommer som et resultat av politiets aksjon der de har slått alarm om ungdommers holdninger til narkotika. Og det er nok holdninger som heller ikke Høyre har sluppet unna.

- Hva gjør dere med saken nå?

— Jeg vil ha et møte med leder i Bergen Høyre og andre i partiet for å avgjøre hvordan vi skal gripe an saken. Det er også naturlig å snakke med Unge Høyre.

Inviterer foreldre til møte

Også en tredje person som er siktet i narkosaken skal være aktiv i Unge Høyre.

Leder i Bergen Høyre, Kenneth Stien, og leder i Hordaland Høyre, Liv Kari Eskeland, sendte torsdag kveld ut en felles pressemelding:

"BergenHøyre og Hordaland Høyreser alvorlig på opplysningene om at ungemedlemmer av Høyre er siktet fornarkotikabruk.Dette er menneskersom også er sentrale i Unge Høyre i Hordaland.Vi vil umiddelbarttainitiativ til å rydde opp i det som måtte være av ukultur. Det er nulltoleransefor narkotikabruk i partiet", skriver de to.

"Bergen og HordalandHøyrevil i fellesskapinvitere Unge Høyres medlemmer og foresattetil et møte.Unge mennesker og deres foresatte skal oppleve at det er entrygg ramme rundt det å engasjere seg i politisk virksomhet. Det inkluderer ikkeminst bruk av rusmidler. Det forventer vi som selvsagt at tillitsvalgte i UngeHøyre også lever opp til" fortsetter pressemeldingen.