Målingen som er avsluttet lørdag ettermiddag, gir ingen klare svar på hvilke partier som blir sittende med makten etter valget.

Høyre, Frp og Pensjonistpartiet får samlet over 50 prosents oppslutning. Men valgordningen slår ut i høyresidens disfavør, og samlet får disse tre partiene 33 mandater i bystyret — ett for lite til å danne flertall.

Sp snappet sistemandatet

Men marginene er små. I denne målingen er det Senterpartiet som hindrer et flertall på høyresiden.

— Sps mandat henger i en tynn tråd, og Høyre står nærmest til å ta det, påpeker Idar Eidset, seniorkonsulent i Opinion.

At det siste mandatet går til Sp og ikke Høyre, gjør det i hvert fall vanskelig å peke på et flertall. KrF har sagt definitivt nei til å gå i byråd med både SV og Frp. Det utelukker trekløveret Høyre, Frp og KrF.

Det sittende byrådet (Ap, KrF og Sp) får til sammen 19 plasser i bystyret, mot 28 ved forrige bystyrevalg. Med et slikt valgresultat er det vanskelig å se for seg at det byrådet skal bli gjenvalgt.

Byrådet må velges

Byparlamentarismen skiller seg nemlig fra parlamentarisme på nasjonalt nivå ved at byregjeringen (byrådet) faktisk skal velges. I rikspolitikken kan en regjering velge å bli sittende, dersom valgresultat ikke gir et klart alternativ. I kommunepolitikken skal derimot byrådet alltid velges på nytt av et nytt bystyre. I Bergen skal det skje 27. oktober.

Innen den tid må et flertall enten blitt enige om å danne byråd sammen, eller å støtte etableringen av et nytt mindretallsbyråd.

Regjeringskopi?

Det alternativ som fortoner seg mest manøvreringsdyktig i dagens meningsmåling er en lokal kopi av regjeringssamarbeidet. Høyre, KrF og Venstre får til sammen 26 mandater i bystyret. Et slikt byråd kan gå enten til Frp, til SV eller til Ap for flertall.

Men både Ap og Frp vegrer seg mot å gi et slikt byråd nødvendig fødselshjelp, selv om betalingen kan bli «gode bein» for partiet:

— Vi går til valg for å få gjennomført mest mulig av vår politikk, ikke for å sikre oss taburetter. Jeg vil gå så langt som å si nokså bastant nei til å stemme inn et byråd der Frp ikke deltar, sier Frps byrådslederkandidat Liv Røssland.

Anne-Grete Strøm-Erichsen er litt mindre bombastisk, men ønsker ikke å tenke høyt om hvem som skal styre etter valget:

— De vurderingene får vi ta etterpå. Vi driver fortsatt med valgkamp og har fokus på å gjøre et best mulig valg. Jeg vil gjøre hva jeg kan for å unngå et mørkeblått byråd, i hvert fall. Det vil være mitt budskap frem til mandag, sier Strøm-Erichsen.

Vil ikke velge

Høyres ordførerkandidat Herman Friele er lite lysten på å velge mellom KrF og Frp som samarbeidspartner i et mindretallsbyråd.

— For meg er politikken viktigst, så får posisjonene komme på plass deretter, sier Friele diplomatisk og gjentar sin oppfordring til velgeren:

— Gi nå for all del byen et styringsdyktig flertall. I den situasjonen byen befinner seg, er det vanskelig å rette opp skuten uten å ha et velgerflertall bak seg.

— Et samarbeid etter mønster fra regjeringen har ikke vært et tema for KrF, sier KrFs gruppeleder Trygve Birkeland:

— Vi har nok smattet mest på tanken på storkoalisjonen Høyre, Ap, KrF, legger han til.

— Men det har jo både Høyre og Ap gjentatte ganger avvist?

— Jeg tror fortsatt at tanken kan modnes, kanskje bare noen dager etter valget, sier Trygve Birkeland.

BETENKT: Frielebølgen har forandret det politiske kartet i Bergen - men ifølge dagens meningsmåling har Høyre og Frp ikke nok stemmer til å danne rent flertall alene.<br/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK