«Vi har verdens verste bystasjon. Til helvete med den». Slik beskrev søndagsgjest Frode Molven bystasjonen i Bergens Tidende tidligere i år. Styreformann Jan Einar Greve i AS Nygårdstangen, som eier stasjonen, gjør Molvens ord til sine egne.

Best for 50 år siden

– I 1958 åpnet vi Nord Europas mest moderne busstasjon. I dag holder den ikke på noen måte mål, konstaterer Greve.

– Den er utrivelig, støyende, upraktisk, trafikksikkerheten er dårlig, perrongene er for trange, tilgjengeligheten for publikum er håpløs, den mangler venterom og er ikke tilpasset Bybanen, fortsetter han.

Noe er blitt mye bedre, påpeker Greve. Ekspressbussterminalen, med venterom, drosjeholdeplass, gangbro og underjordisk gangforbindelser har bidratt positivt. Nå skal resten tas.

1. Alle bussene skal vekk fra den nåværende oppstillingsplassen for busser og trailere.

2. Ny oppstillingsplass legges under ByGarasjen der den gamle godsterminalen ligger. Denne skal rives. Her kommer både bussvaskehall og kantine.

3. Det skal bygges en såkalt terminaløy på den opprinnelige delen av bussterminale til erstatning for de gamle perrongene.

Uten trapper

– Passasjerene skal kunne komme direkte opp på terminaløyen via trappefri tilkomst parallelt med dagens ankomsttunnel. Vi unngår at passasjerene krysser trafikkområdene. På terminaløyen blir det ti avgangspunkt.

– Er kapasiteten god nok til å erstatte dagens 22 perronger?

– Dette er testet ut gjennom modellforsøk og konklusjonene til ekspertisen er at denne terminalen kan ta unna dagens busstrafikk og en forventet trafikkvekst for lang tid fremover.

Greve mener den nye terminalen vil bli mye bedre for publikum. Perrongområdene skal bli lyse og trivelige, atkomsten blir langt lettere, det kommer eget terminalbygg og et nytt informasjonssystem skal gi publikum sann informasjon om bussenes avgangstider.

Bedre for Bybanen

– Vi må også integrere Bybanen bedre i den øvrige delen av bystasjonen. Nå får vi en bybanestasjon i direkte kontakt med bussterminalen.

AS Nygårdstangen håper kommunen kan bidra med noe penger.

– Trekanttomten frigjøres for kommunen når bussene flytter. Tomten regner kommunen med å få 70 millioner kroner for. Vi ber om å få ti prosent av dette beløpet til å dekke deler av utgiftene med ny oppstillingsplass under ByGarasjen, sier Greve.

Oppstillingsplassen med kantine og vaskehall vil koste 21 millioner kroner. en ny bussterminal anslås Greve vil koste mellom 50 og 60 millioner kroner. Noe av dette håper Greve staten skal bidra med.