INGVILD RUGLAND KARI PEDERSEN

Bystyret skal få behandle saken, lover byrådsleder Monica Mæland.

— Det bør ikke skrives under noen kontrakt før byens innbyggere er hørt, sier SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig.

Hun reagerer sterkt på at byrådet er i ferd med å inngå sluttforhandlinger med ett av de store internasjonale reklameselskapene, enten Clear Channel eller JCDeacaux. Hun peker på at de er svært mektige, og at Clear Channel blant annet var en av hovedsponsorene til George W. Bushs valgkamp.

SV har nå skrevet brev til byrådet der partiet krever at forslaget sendes på høring til blant annet Likestillingsutvalget, bystyrekomitéene og velforeninger som får reklamen i sitt nabolag. Til slutt må det behandles av bystyret.

Byrådsleder Monica Mæland lover at bystyresiden skal få si sitt, før avtalen signeres.

— Formelt er dette en avtale som byrådet kan vedta, men saken er så stor at det er naturlig å bringe den frem for bystyresiden, sier Mæland.

Når et avtaleutkast er klart, vil i hvert fall komité for miljø- og byutvikling få ta stilling til det. Så blir det opp til forretningsutvalget å avgjøre om saken også skal til bystyret, sier byrådslederen.