Det var en oppbrakt og nedtrykt Liv Røssland som ved 11.30-tiden i dag kunne konstatere at Høyre, KrF og Venstre ikke vil innfri noen av de tre punktene, slik Fremskrittspartiet hadde håpet. Røssland, som er partiets forhandlingsleder og gruppeleder, hadde da fått overrakt et fire siders brev fra Monica Mæland (H) som bidro kraftig til å dempe humør og forhandlingsvilje hos Frp-eren.

Frp hadde på forhånd listet opp en rekke krav som partiet ønsket innfridd for å støtte et nytt byråd av de tre andre partiene.

«I utkastet framgår det klart at Frp ikke har mottatt noen innrømmelser i forhold til de saker hvor partiet politisk står uten støtte fra H, KrF og V. Dette gjelder skolenedleggelser, kjøkkenreform og Bybanen. Slik utkastet er nå er det umulig for Frps forhandlingsutvalg å anbefale avtalen for gruppen.»

Den nye Frp-gruppen skal møtes onsdag kveld, og vil da vurdere hvordan partiet skal reagere videre.

Men det siste ord er langt fra sagt i drøftingene om et samarbeid. Fra Høyre & Co. er dette avslaget ment som en prøveklut. I neste omgang er man innstilt på å sukre kjøkkenreformen atskillig, i håp om at Frp blir medgjørlig, etter det bt.no får opplyst på forhandlerhold.