Aksjonerende foreldre og lærere kalte inn til pressekonferanse i formiddag, blant annet for dele ut karakterer til politikerne.

Ingen nåde

Anledningen for karaktersettingen var onsdagens møte mellom samtlige partier i bystyret og foreldrerepresentanter i samtlige bydeler.

Skoleaksjonistene viste ingen nåde i sin bedømming av de folkevalgte. Særlig hardt gikk det utover byrådspartiene og deres støttespillere. Bortsett fra Venstre, som fikk en hederlig femmer for sitt ønske om å reverse det vedtatte kuttet på to prosent.

Her er karakterbøkene som ble fremført av Jorge Dahl, Grethe Myking, Gerd Ytre-Arne og Helge Farestveit. Fire av de som har engasjert seg på skolens vegne:

RVs Torstein Dahle: 5+

Begrunnelse: Klar og konsis. Ønsker å ta saken opp igjen.

Senterpartiets Kirsten Lysen: 1

Begrunnelse: Lite klare synspunkter, men tilsynelatende liten vilje til å få saken gjenopptatt.

Venstres Geir Kjell Andersland: 5

Begrunnelse: Viste ydmykhet overfor de kraftige reaksjonene og var tydelig i sitt ønske om å gå to skritt tilbake for å få saken opp igjen.

Kristelig Folkepartis Trygve Birkeland: 2

Begrunnelse: Mente det var umulig å merke så store kutt, og etterlyste større kreativitet på det enkelte tjenestested. Setter grupper opp mot hverandre på en lite kreativ måte.

Frps Tor Woldseth: 4

Begrunnelse: Er klar på at kuttene er uforsvarlige og at «nok er nok», men er ikke konkret i sine løsningsforslag.

Høyres Hans E. Seim: 3

Begrunnelse: Er uklar på hvorvidt han mener kuttene går ut over vedtaket om at det «i minst mulig grad» skal ramme skolesektoren, men ønsker å vurdere saken videre. Gjemmer seg bak den byråkratiske saksbehandlingen.

Arbeiderpartiets Heidi Havelin: 1

Begrunnelse Viser ingen vilje til å ta ansvar for at skolen får forsvarlige, økonomiske rammer, og hevder at partiet hele tiden har vært klar over konsekvensene. Hopper bukk over opplæringslovens krav.

Pensjonistpartiets Frank W. Hansen: 4

Begrunnelse: Klar på at kuttene er uakseptable, og at saken bør tas opp igjen. Prioriterer likevel skole lavere enn eldre.