I tillegg har byrådspartiene sagt seg villige til å bruke mer penger. Når det gjelder kravet om å stanse konkurranseutsettingen, svarer byrådspartiene at de «tar til etterretning» Aps syn på konkurranseutsetting og privatisering.

Hva som ligger i det, blir tema i forhandlingene som starter fredag morgen.

Aps gruppestyre sa etter et møte i går ettermiddag ja til å starte forhandlingene.

— I forhold til det brevet vi mottok i dag, kan forhandlingene selvsagt starte. Men det betyr ikke at vi er enige i alt byrådspartiene har lagt frem, understreker gruppeleder Terje Ohnstad.

- Strukket seg langt

Høyres gruppeleder Hilde Onarheim mener de har strukket seg langt.

Det måtte lange diskusjoner til for så store politiske innrømmelser.

— Vi føler vi må strekke oss langt for å få til en budsjettavtale. Vi ønsker ikke å gå til bystyret uten. Det kan ende i kaos.

Da Frp brøt samarbeidsavtalen, vendte byrådspartiene seg til Ap for en budsjettavtale. Ap satte flere absolutte krav for i det hele tatt å stille til forhandlinger.

I går morges ble kravene fra Ap diskutert på et møte mellom byrådet og bystyregruppene til Høyre, KrF og Venstre. Her fikk Onarheim & co. ryggdekning for venstre-manøveren.

Avtalen med Ap legger på is planene om å selge kommunens Gaia-aksjer i 2006. Byrådslederen har tidligere uttalt at hun heller ville selge enn å si ja til den planlagte fusjonen mellom HSD og Gaia.

— Betyr det at byrådspartiene aksepterer fusjonen?

— Det tar vi stilling til når byrådet fremmer en sak om fusjonen, sier Hilde Onarheim.

Mangler 500 millioner?

— Byrådet har påpekt at salg av aksjer i BIR og Gaia skal skaffe 500 millioner kroner til nødvendige investeringer de neste to årene. Hvordan skal pengene skaffes nå?

— Det må vi diskutere i forhandlingene. Ap har sagt at vi ikke trenger disse pengene, fordi den nye regjeringen vil øke overføringene til kommunene. Ap vil samtidig øke eiendomsskatten. Dette blir et tema i forhandlingene.

Hvor mye penger Ap får lov å plusse på blir også et forhandlingsspørsmål. I det siste forslaget fra byrådet lå det 25 ubrukte millioner som var øremerket nedbetaling av underskudd. Disse kan politikerne bruke. I tillegg har Ap stilt spørsmål ved en ekstra-regning til pensjon på hele 55 millioner kroner.

FORTSETTER: Byrådspartienesa seg i går villige til å imøtekomme Aps krav tilbudsjettforhand lingene. Her fra det innledendemøtet tirsdag.Fra venstre Anne GineHestetun (Ap), Terje Ohnstad (Ap), KristianHelland (KrF), Hilde Onarheim (H) og AndersSkoglund (V)
HELGE SUNDE