Denne ærefulle utnevnelsen for byrådslederen henger sammen med hennes fortid som president i organisasjon World Heritage Cities. Torsdag kveld feiret medlemmene av organisasjonens 10-årsjubileum på et arrangement i Rhodos by. På festen satt Strøm-Erichsen på hedersplass sammen med sin forgjenger og etterfølger fra henholdsvis Quebec og Toledo. Alle de tre presidentene i den sterkt voksende organsisjonen ble hedret med sølvmedaljer og vakre ord.

– Dette kom helt overraskende, ler Strøm-Erichsen på telefon fra Rhodos by, som hun karakteriserer som en av Europas best bevarte middelalderbyer.

Anne-Grete Strøm-Erichsen var president i World Heritage Cities i perioden 1999-2001. I deler av denne perioden var byantikvar Siri Myrvoll fungerende generalsekretær for organisasjonen. Bergen huser også regionkontoret for Nord-Europa.