Forskningsleder Vibeke Nenseth ved Transportøkonomisk institutt (TØI) sa i gårsdagens BT at folk vil tåle flere restriksjoner når det gjelder bilkjøring, og at Monica Mæland, i motsetning til Unge Høyre, manglet politisk mot til å innføre køprising.

— Direkte uproft å komme med slike uttalelser. Det er en grunn til at politikere og ikke forskere styrer. Vi politikere må finne tiltak som treffer. Det er ikke snakk om hvor mye restriksjoner folk tåler, men hva som virker. Det handler heller ikke om politisk mot og vilje, men om ideologi. Jeg tror - i motsetning til BT og forskeren - ikke på køprising, sier Mæland.

Hun har flere ganger uttalt at køprising går ut over småbarnsforeldre og treffer dem som ikke kan betale. Hun mener dessuten tiltaket bare vil fordele og ikke redusere biltrafikken.

— Næringslivet er for køprising, men det er jo fordi de håper at andre skal la være å kjøre slik at de selv kommer lettere frem. Vi kan ikke løse alt med avgifter. Med det skattenivået vi har, hadde vi fortjent et bedre kollektivtilbud.

Utløst av været

Monica Mæland er overrasket over at forskeren ved TØI ikke nevner at luftproblemene i Bergen skyldes en klimatisk situasjon.

— Vi har ikke sett make til tørt vintervær på 50 år. Luftkvaliteten blir dårligere på grunn av helt spesielle værforhold nede i en dal. Det er ikke biltrafikken som har utløst situasjonen, men været.

  • Biltrafikken mot sentrum har vel økt de siste årene og forventes å øke mer?
  • Antall biler mot sentrum har vært relativt stabilt. Jeg lurer på når noen skal ta til orde for sentrum. Jeg er bekymret for en by som konkurrerer med bydelssentre hvor det er gratis å parkere. Skal vi ha et levende sentrum døgnet rundt, må vi legge til rette for det. Og bussene må faktisk gå.

Ekspressbusser

Byrådslederen understreker at når kommunen nå innfører restriksjoner, blant annet bøtelegging for tomgangskjøring og redusert parkeringskapasitet i sentrum, så er dette tiltak man vet vil gi kjapp effekt på luftkvaliteten. I tillegg blir det igjen gratis ekspressbusser fra Lagunen og Åsane.

— Byene BT omtaler i søndagsavisen har et helt annet kollektivtilbud enn Bergen. Jeg spør: Har forskeren - og BT - busset i Bergen? Jeg gjør det. Og jeg ser stappfulle busser og busser som kjører forbi. Tilbudet er for dårlig.

Det er fylkeskommunens ansvar å bedre busstilbudet. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen uttalte nylig til BT at ekspressbusstilbudet mellom bydelene og sentrum kan bli betydelig utvidet allerede etter sommerferien. Om politikerne vil.

I likhet med Bergen byråd styres også Hordaland fylkesting av Høyre, KrF og Frp. Fylkestinget har tidligere ikke villet gå inn for bindende avtale om trafikkregulerende tiltak, noe som kunne gitt Hordaland flere statlige belønningsmidler. Men fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) har tatt til orde for å styrke kollektivtilbudet for å unngå nye ekstremsituasjoner i Bergen.

Fylkeskommunen har som målsetting å øke kollektivtransporten med 50 prosent innen 2020. For å oppnå det skal man i første omgang innføre et nytt rutetilbud for Bergen sør. Det skal gi bedre tversgående ruter mellom bydelene, nye frekvenser, bedre dekning av nye boligområder og korrespondanser med tog og ferger. Hva bør byrådet gjøre med forurensningen? Si din mening her.