— Jeg synes det er utrolig trist at man hele tiden skal true med nedleggelse av fjerntogene, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er mindre enn to måneders siden byrådslederen skrev til NSB-styret for å protestere på planene om å legge ned nattoget fra kommende årsskifte.

Nå har konserndirektør Arne Wam varslet at NSB taper på fjerntogene, og at mer statlig støtte er nødvendig for å hindre at fjerntogforbindelsen også på dagtid blir ytterligere svekket.

Strøm Erichsen er oppgitt.

— Det billigste NSB kan gjøre er å gjøre ingenting, for da har de ingen kostnader heller, sier hun.

— Jeg ønsker at vi skal ha et reelt togtilbud, sier Strøm Erichsen.

Hun vil beholde toget av flere grunner:

  • For å få mer godstransport bort fra veiene.
  • For å opprettholde transporttilbudet til de veiløse samfunnene langs Bergensbanen.
  • For å betjene turistnæringen, som spesielt om sommeren har togreisen som et viktig tilbud.

Strøm Erichsen mener sentrale politikere nå må vise at de mener alvor med sine mål om å flytte mer gods- og persontrafikk over på jernbanen.

— Hvis man mener det man sier så må man være villig til å bruke penger på det, sier hun. Hun mener er utbedring av jernbanesporet er helt nødvendig for å klare å trekke mer gods fra veien og over på jernbanen. Gjennomføres en slik utbygging vil tilbudet bedres og reisetiden kuttes også for persontrafikken.

Denne uken starter en ny bussforbindelse mellom Bergen og Oslo, der de billigste billetten koster 49 kroner.

Strøm-Erichsen tror prisen er en forklaring på tilbakegangen i persontrafikken på fjerntogene.

— Jeg tror det har veldig mye med pris å gjøre, sier hun.

En eventuell støtte til NSBs fjerntogtrafikk må derfor være så stor at NSB kan trekke kunder ved å konkurrere på prisen.