— Byrådet jobber med en sak, og før den er klar bør ingen gjøre seg opp noen veldig bestemt mening om hvordan de videre forhandlingene skal gå, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Hun mener Arbeiderpartiet har mest å tape på å melde seg ut av en debatt om Bergensprogrammets fremtidige skjebne.

— Hva synes du om at Arbeiderpartiet blander seg opp i de interne forhandlingene i byrådet?

— Det er særdeles lite konstruktivt og det ser litt snodig ut. Vårt mål er jo å fremme en sak hele byrådet kan stå bak. Jeg synes det er litt sørgelig at den viktigste saken vi fremmer på vegne av byen de neste ti årene skal bli brukt av Arbeiderpartiet på denne måten.

— Tror du Arbeiderpartiet vil risikere at Bybanen og Ringvei vest stanser opp dersom byrådet ikke avgir en innstilling der Frp er med?

— Jeg vil ikke spekulere i om det blir en delt innstilling, men jeg vil synes det er oppsiktsvekkende om de ikke er med videre. Og jeg vil minne om at det gjenstår et prosjekt Arbeiderpartiet har forpliktet seg til å være med på gjennom avtalen om Bergensprogrammet - og det er Skansetunnelen. Det vil være oppsiktsvekkende om de svikter dette prosjektet når vi har stått last og brast om Bybanen og Ringvei vest, sier Mæland.

Hun sender følgende advarsel til Arbeiderpartiet:

— Jeg tror ikke det er aktuelt for Bergen å gå inn en ny bompengeperiode etter 2015 uten at Skansetunnelen er påbegynt.