I dagens utgave av Bergens Tidende etterlyser helsetopp Ola Jøsendal ved Helse Bergen nye løsninger i kampen mot rusmisbruk. Han lanserer blant annet sprøyterom, og sier at så lenge det sittende byrådet, med en KrF-byråd, styrer, så er det ikke rom for dette. Jøsendal påpeker også at kommunen er godt forsinket med flere av planene sine.

Konfrontert med uttalelsene til Jøsendal, svarer sosialbyråd Ulstein (KrF) følgende:

— Han er en mann det er veldig naturlig å hente erfaringer fra og snakke med. Jøsendal er en av dem vi skal spille mye på i arbeidet vårt. Er det ting vi skal gjøre annerledes så må vi være klar for å evaluere det.

- Vil dere innføre sprøyterom i løpet av de neste to årene?

— I byrådsplattformen ligger det en formulering som er veldig klar på dette punktet. Men alt vi gjør og iverksetter skal vi følge opp og se om effekten er villet og ønsket.

- MO-senteret på Årstad skulle være på plass innen utgangen av 2012. Hvorfor kommer det ikke før sommeren 2014?

-Vi kunne nok fremskaffet en av disse adressene tidligere. Men jeg ønsker å se flere grep under ett. Det skal være realistisk og gjennomførbart det vi kommer med, og det tilbudet som er oppe og stå 1. juli skal være så bra som mulig, svarer Ulstein.

- Men hvorfor ikke åpne MO-sentrene en tid før man stenger parken?

— Vi skal jobbe med de rusavhengige hver dag frem til neste sommer. Vi setter ikke dette på vent. Det vil også være flere aktører inne i parken som jobber med oss og dem som oppholder seg der.

Har ikke ansvar

- Hva skal dere gjøre for dem som er i parken i dag og ikke vil benytte seg av MO-senteret?

— Svaret mitt på det er veldig klart. Vi i kommunen har ikke ansvar for å legge til rette for salg av narkotika. At selgerne mister den butikken de har i Nygårdsparken er bare bra. Erfaringene våre den siste tiden er også at rusmisbrukere i parken er halvert, mens selgerantallet har økt massivt.

- Hva skjer med dem som ikke vil inn i MO-senter?

— Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger fra flere etter nyheten vi kom med i går. Men samtidig er det mange brukere i parken som synes det er dumt at vi nå gjør grep for å oppløse det miljøet. Den nye regjeringen har lovet opptrapping av rusfeltet, og vil ta i bruk ledig kapasitet for å reduserer ventetidene. Derfor håper vi flere kommer seg inn i behandling før vi begynner oppgraderingen av parken. Vi har et ansvar for å være tett på og oppfordre disse til å søke hjelp. Ingen skal miste sjansene sine til å søke hjelp i kommunen.