Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad konstaterte i går at opposisjonen står steilt på avtaler som er inngått dem imellom. Det betyr at flertallet i bystyret vil si nei til storparten av kuttpakken, som på sikt skal redusere kommunens utgifter med 330 millioner kroner.

— Situasjonen er fryktelig vanskelig, det vil jeg ikke legge skjul på, sa Terje Ohnstad etter siste runde med forhandlinger i går ettermiddag.

Freder sykehjemmene

Opposisjonen nekter å si opp avtaler om kjøp av private sykehjemsplasser hos Hatlestad og Solhaug sykehjem i Sund. Heller ikke vil opposisjonen avvikle 34 av sykehjemsplassene ved Bergen Røde Kors eller redusere tallet på aldershjemsplasser. Økonomisk er dette den tyngste biten av kuttpakken.

Heller ikke får byrådspartiene bystyret med seg på å øke tallet på barn i barnehagene, nedlegge bibliotekfilialer, øke prisen på hjemmetjenester, innføre avgift på lørdagsparkering eller øke billettprisene på museer og svømmehaller.

Høyre har sagt seg villig til å støtte et par av kuttforslagene, men ingen som monner mye økonomisk.

Ikke billigere barnehager

Med Høyres støtte vil bystyret i dag vedta at satsene i kommunale barnehager blir stående på stedet hvil. Planen var å redusere til 2500 kroner fra 1. august.

Høyre vil stemme for at det blir nedsatt et arbeidsutvalg som ser på muligheten for å slå sammen eller nedlegge skoler i alle bydeler.

Høyre er også med på å reversere deler av bydelsreformen og kutte i kommunalt byråkrati.

Forslaget om å øke eiendomsskatten håpet Ohnstad i går at SV vil støtte.

I kroner og øre betyr forhandlingsresultatet at effekten av kuttpakken er redusert til langt under det halve.

Minner om alvoret

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen ville ikke forskuttere utfallet av dagens bystyredebatt.

På spørsmål fra BT om hun kan tenkes å kaste kortene, svarer Strøm-Erichsen følgende:

— Jeg vil ikke svare på det nå. Uansett ville jeg aldri varslet et kabinettspørsmål via pressen. Men jeg venter at opposisjonen kommer med alternativ når de avviser våre forslag, sier Strøm-Erichsen og minner om alvoret i kommunens økonomiske situasjon:

— Problemet i Bergen kommune er at vi har et underskudd samtidig som det blir stilt veldig strenge krav til oss om å rette opp økonomien. Som byråd kan vi ikke sitte stille og se at vi mister den økonomiske kontrollen. Da rammer vi nettopp de grupper vi vil skjerme.

Festplass og gourmeter

Høyres gruppeleder Martin Smith-Sivertsen avviser at partiet opptrer uansvarlig ved å avvise byrådets løsninger:

— Vi har en saldering som gir større inndekning enn byrådet. Men vi velger altså andre løsninger. Etter vår mening trenger Bergen en større omlegging enn byrådet legger opp til, sier Smith-Sivertsen og minner om at byrådet - i en økonomisk krisetid - tar seg råd til å stenge Festplassen og opprette nye gratisbusser. Samt støtte Bølgen & Moi.