Rot i nettbanken og en innehaver på seilbåtferie kan ende med at bydelspuben på Danmarks plass blir stengt i to uker.

Byrådsleder Monica Mæland innstiller nemlig på å frata Bien skjenkebevillingen for to uker. Årsaken er at utestedet i sommer ikke betalte bevillingsgebyret som alle skjenkesteder er pålagt å betale.

Ulovlig skjenking

24. juli sendte derfor Kontor for skjenkesaker et brev til Bien med beskjed om at skjenkebevillingen var inndratt. Ved kontroll tre dager senere, viste det seg at det fortsatt ble skjenket alkohol i lokalet, og det samme gjorde det på neste kontroll 29. juli.

«Bien Bar har dermed skjenket alkoholholdig drikk i strid med alkoholloven og dens bestemmelser. (...) Med hjemmel i alkoholloven og Bergen kommunes retningslinjer er det ikke urimelig å inndra skjenkebevillingen i to uker» skriver byrådslederen i sin innstilling.

— Gikk i glemmeboken

Innehaver av Bien Bar, Petter Lidal, beklager det inntrufne. Han har følgende forklaring på at regningen ikke ble betalt i tide:

«Grunnen til den sene betalingen skyldes at vi har satt vekk alt regnskap og innlegging av fakturaer til et eksternt byrå, som av en eller annen grunn hadde lagt inn fakturaen for skjenkegebyret i nettbanken uten noe mer info enn selve beløpet.

Derfor ville jeg forsikre meg om at dette var vår regning før jeg betalte den. Da jeg ikke fikk svar med det samme gikk dessverre denne fakturaen i glemmeboken for meg» skriver Lidal i sitt svar til Kontor for skjenkesaker.

Ingen nettbank på seilbåt

Han var i tillegg på ferie i juli, og var på en seilbåt i Østersjøen da telefonen om den ubetalte regningen kom. Der var det ikke tilgang til nettbank, noe som gjorde at regningen først ble betalt mandag 30. juli.

To ukers stengning innebærer et tap på 350.000 kroner for bedriften, skriver innehaveren. Han håper derfor forklaringen kan virke formildende.

Men verken leder for Kontor for skjenkesaker. Gro Gaarder, eller byrådsleder Monica Mæland mener det er grunn til å ta hensyn til de uheldige omstendighetene. Byrådet avgjør formelt saken torsdag.