I BT i går tok Megafon-redaktør Thomas Anthun Nilsen til orde for et eget senter for rusavhengige.

Byrådet har allerede vært i kontakt med Megafon-redaktør Thomas Anthun Nilsen for å avtale et møte.

– Vi vil gjerne høre hva han har å si. I forbindelse med samhandlingsreformen er det naturlig å se på hvordan vi bedre kan samarbeide mellom stat og kommune innen rusfeltet. Så det er riktig tidspunkt, og betimelig å ta opp denne saken, sier Meyer.

Hun understreker at kommunen allerede gjør mye for å hjelpe rusmisbrukere.

– Men jeg vet det er problemer med å koordinere førstehjelpstjenesten på dette området, sier Meyer.

Hun synes Megafon-redaktørens forslag om et hus der rusmisbrukere kan gå for å få all hjelp de trenger, fra alle ulike etater, høres spennende ut.

– Jeg må bruke litt tid på å sette meg inn i om dette er den beste løsningen, eller om det er andre løsninger. Et eksempel kan være Prosjekt K. Der har vi forsøkt å reise hjem til klientene, i stedet for at de skal oppsøke kommunen, sier Meyer.

Byråden viser også til prosjekter for å bedre ettervernet til løslatte fanger, alternative botilbud for rusmisbrukere og arbeidstreningsprosjekter.

– Så det skjer ganske mye, men det er jo alltid behov for å gjøre mer. Spesielt i forhold til ventetider vet jeg at det går for seint for mange, sier Meyer.