Hans K. Mjelva

Krister Hoaas

Byrådet offentliggjorde sin innstilling til skolestruktur på en pressekonferanse onsdag klokken 14.00. Der ble det klart at byrådet følger innstillingen fra administrasjonen på de fleste punkter. Den viktigste forskjellen er at Tunes skole blir foreslått opprettholdt, mens Helldal skole ikke foreslås nedlagt før Indre Sædal skole står klar i 2007.

Byrådet foreslår at førsteklassingene på Fridalen og Seljedalen skal begynne på andre skoler allerede til høsten. Resten av elevene skal begynne på nye skoler høsten 2005.

Aksjonistene på Eidsvåg skole har vunnet en halv seier. Mens byrådet vil legge ned ungdomstrinnet fra høsten 2005, har aksjonistene fått gjennomslag for at småskolen skal få fortsette i de eksisterende bygningene (inkludert paviljongen). Hva ungdomsskolebygningen skal brukes til er foreløpig uklart, men oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit antydet på pressekonferansen at den på sikt kan huse bydelsadministrasjonen.

Christi Krybbe og Krohnengen/Eventyrskogen blir foreslått opprettholdt som to skoler med rektor på hver skole, og med 1.-7. klasse. SFO-lokalene i Krybbesmauet skal imidlertid skilles ut og brukes som barnehage.

Elevene ved Indre Arna skole skal over til Ådnamarka skole når denne er ferdig utbygd. Kommuneansatte som i dag er i Øyrane Torg skal flyttes over til Indre Arna skole.

Byrådet har også lagt vekt på at idrettsaktiviter og annet som har betydning for nærmiljøet skal opprettholdes. Det er en av årsakene til endringene for Eidsvåg. Det betyr også at kroppsøvingslokalene på Fridalen beholdes, og at det skal etableres en barnehage i samme ende av bygget.

Ifølge oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit vil nedleggingene spare kommunen for 14,8 millioner kroner i årlige driftsutgifter.

Bystyret gjør trolig endelig vedtak 24. mai. Ap vil bevare Fridalen, Seljedalen og ungdomstrinnet i Eidsvåg, mens Frp foreløpig er mer uklar. Derfor er det uvisst hvordan flertallet stiller seg.

Hele innstillingen fra byrådet kan du lese på kommunens nettsider.