Det er ett av tiltakene som skal sikre at vannforsyningen fra de to vannverkene ikke blir forurenset. Planen om restriksjoner i nedbørsfeltet til vannverkene har versert i kommunale organer siden våren 2005. Foranledningen var Giardia-epidemien som gjorde rundt 5000 bergensere syke høsten 2004.

Byrådet foreslår at disse restriksjonene innføres i området:

  • Bebyggelse og tilrettelegging skal begrenses. For eksempel tillates ikke nybygging eller bruksendring.
  • Næringsvirksomhet, skogsdrift og veier blir enten forbudt eller sterkt begrenset.
  • Beiting og gjødsling er ikke tillatt på kommunal grunn i nedbørsfeltet. Det betyr at sauene må holde seg på andre siden av vannskillet.
  • Begrensninger i etablering og bruk av sanitære løsninger og deponering av avfall.
  • Fiske, bruk av båt, bading etc. begrenses også på privat grunn.Eksisterende hytter i området, som Brushytten og Åsebu, får krav til sanitære løsninger. Byrådet foreslår også at Mattilsynet lager en ny forskrift om hva som skal være tillatt av fiske, bading, telting og leirslaging, sykling, riding og lignende.

Saken skal videre til bystyret.

BYSAUER: Sauene i Bergen kan av og til komme i overkant nær sivilisasjonen. Denne flokken besøkte et boligområde på Lægdemarken på Landås i fjor høst.
Finn Arnesen (BTV-video)