Høringsnotatet, som byråden sendte ut forrige uke, er godt nytt for byens småbarnsforeldre, men dårlig nytt for bydelspolitikerne.

Her konkluderer Anne Gine Hestetun med at bystyret fortsatt skal ha rett til å fastsette åpningstider i de kommunale barnehagene. Etter byrådets mening skal de heldags barnehagene ha åpent om sommeren, selv med en femte ferieuke.

— Jeg ser det som et spørsmål om service for våre brukere, sier byråden til Bergens Tidende.

Overprøvd av bystyret

Formelt er det bydelsstyrene som eier barnehagene. Bydelene har ansvar for å drive dem, men risikerer å bli overstyrt av bystyret hvis de sommerstenger for å spare penger.

I går ettermiddag ville Hestetun ta kontakt med bydelsstyreleder i Bergenhus for å avverge at bydelsstyret vedtok å sommerstenge.

Men det Ap og Frp-dominerte flertallet i bydelsstyret lyttet ikke til rådet fra byråd Hestetun. Flertallet vedtok å vurdere sommerstengning av de fleste barnehagene i Bergenhus. Politikerne håper å spare 300.000 kroner. En av barnehagene som skal betjenes av ansatte fra alle bydelens barnehager holder sommeråpent.

— Vi har ikke råd til å la barnehagene være halvtomme om sommeren. Og kanskje kan det være litt ok for ungene å forflytte seg til en annen barnehage for noen uker. Ikke vet jeg, sa Tore Woldseth (Frp).

Stor misnøye

Stiftelsen Husmødrenes barnehager, som driver 24 barnehager i Bergen, gjorde et forsøk med sommerstengte barnehager i fjor.

Men misnøyen blant foreldrene var så stor at stiftelsen har besluttet å holde barnehagene åpne hele denne sommeren.

— Stiftelsen hadde en viss innsparing, men denne veier ikke opp mot den misnøyen vi møtte hos våre brukere, påpeker daglig leder Trine Samuelsberg.