Det er Brann fornøyd med, selv om de ønsket seg en kommunal garanti på 33 millioner kroner.

Saken ble behandlet i byrådet i går.

Daglig leder Terje Reistad i Brann Stadion AS sier at de etter at søknaden var sendt, ble klar over at en kommunal garanti på 33 millioner kroner var urealistisk.

Selskapet viste i søknaden til en sak de oppfattet som liknende i Tromsø, der kommunen ga Alfheim stadion A/S en garanti på 30 millioner kroner. Men Brann hadde ikke tatt med i betraktningen at Brann Stadion AS er et kommersielt foretak eid med 51 prosent av Stor-Bergen Boligbyggelag og 49 prosent av SK Brann.

— Kommunen viser vilje

— Vi ble under et møte med byrådsledelsen gjort kjent med at vi trolig måtte gå en lang vei med fylkesmannen for om mulig å få godkjent en slik garanti. Derfor er vi fornøyd med innstillingen til byrådet. Det var noe slikt vi håpet på, sier Reistad.

— Vi ser positivt på at de ønsker å bidra med ti millioner i lån. Dette er å betrakte som egenkapital, selv om det skal betales tilbake, sier han.

— Hvis byrådets innstilling nå blir vedtatt i bystyret, føler vi at kommunen viser vilje til å være med. Mange andre stadioner rundt om i landet har fått direkte støtte eller garantier fra kommunene. Det ville være feil om ikke vi også skulle få det, for Brann har holdt Bergen med storstue i mange tiår, påpeker Terje Reistad.

Byrådet trenger støtte fra enten Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet for å få forslaget gjennom. Finansbyråd Henning Warloe (H) sier han ikke har fått noen signaler fra de aktuelle partiene i saken.

— Men i og med innstillingen bygger på et tidligere bystyrevedtak fra 1999, vil jeg for så vidt tro det går gjennom, sier Warloe.

Bygger uansett

Reistad sier at byggingen av Brann Stadion kommer til å gå som planlagt, uavhengig av de kommunale midlene.

— Men innredningen av tribunen i Klokkesvingen, det trenger vi penger til, og det er det vi leter etter nå. Alternativet er å gjøre restarbeidet i ettertid, og det blir alltid dyrere. Det handler om ventilasjon, brannanlegg, glassfasader og kontorer, forklarer Reistad.

— Vi ønsker å få alt komplett ferdig, og håpet er at vi skal kunne klippe snoren i Branns 100-årsjubileumsår 2008, sier han.

Tribunen i Klokkesvingen skal åpnes til kampen 16. mai. Tribune Nord skal være klar til neste sesong. Usikkerhetsmomentet er tribune Sør, den gamle hovedtribunen. Tanken er at den skal være like høy som de andre tribunene, men det betyr at den blir 1,8 meter høyere enn i dag, noe ikke alle naboene er like fornøyd med.

Ifølge Reistad vil stadionselskapet heller avvente en omregulering enn å bygge i dagens høyde, hvis det oppstår problemer. Det kan utsette sluttføringen.