Byråden for miljø og byutvikling, Nils Arild Johnsen (Sp) sier til Bergens Tidende at han vil foreslå et utvidet forbud mot nyttårsraketter. I dag er det kun totalforbud mot å skyte opp nyttårsraketter langs Fjellsiden mellom Forskjønnelsen og Breistølsveien.

— Brannsjef Helge Eidsnes går inn for et utvidet forbud. Siden brannetaten ligger under mitt ansvarsområde er det naturlig at jeg reiser denne saken i byrådet, sier Johnsen til Bergens Tidende.

Han får full støtte av både byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (A), byråd for helse og bydeler, Helen Nordeide Fløisand (Kr.F) og Høyres bystyreleder Monica Mæland. Strøm-Erichsen mener også at byrådet har fullmakt til å vedta en utvidelse av forbudet uten å måtte gå veien om bystyret.

Forbud i brannfarlige strøk

Johnsen vil i første omgang drøfte saken med brannsjef Helge Eidsnes og andre fagfolk. Så vil han reise saken i byrådet.

Johnsen ønsker ikke totalforbud mot fyrverkeri.

— I første omgang vil jeg foreslå at vi utvider forbudet til alle områder med tett trehusbebyggelse i Bergen. Fem av Norges 15 brannsmitteområder ligger i Bergen. Bebyggelsen er en unik arv vi må ta vare på. Derfor kan jeg tenke med å foreslå å utvide rakettforbudet til å gjelde en større del av Fjellsiden og Sandviken. Dessuten vil et forbud på deler av Nordnes være høyaktuelt, sier Johnsen.

Tror på flertall

Han vil også ta initiativ til et spleiselag mellom det offentlige og næringslivet om en nyttårsmarkering med et stort offentlig fyrverkeri i Bergen sentrum.

— Tror du utvidelse av forbudet får politisk støtte?

— Ja, jeg tror på bred politisk støtte om begrensninger på bruken av fyrverkeri for å ta vare på sårbare områder av byen.

Høyres gruppeleder i Bystyret, Monica Mæland mener også at tiden nå er moden for en ny politisk fyrverkeridebatt.

— Vi har ikke diskutert dette i Høyre. Men jeg synes det er gode grunner til å utvide forbudet mot raketter til å omfatte et større område av Bergen sentrum. Det ville være tragisk om vi fikk en brannkatastrofe på Fjellsiden på grunn av uvettig bruk av fyrverkeri, sier Mæland.

Byrådslederen er klar

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er helt på linje med sin byrådskollega Nils Arild Johnsen.

— Jeg vil støtte et forbud mot å skyte opp raketter i alle brannsmitteområdene langs hele Fjellsiden, Nordnes og deler av Sandviken. Som politikere må vi være lydhøre overfor brannsjefen. Det er han som er fagmann.

— Hva med totalforbud mot fyrverkeri i hele Bergen?

— Jeg har merket meg at arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normann avviser et nasjonalt forbud. Da kan vi heller ikke innføre et lokalt totalforbud i Bergen. Fyrverkeri er til glede for mange, og må aksepteres der faren gjerne ikke er så stor, sier Strøm-Erichsen.

Felles fyrverkeri

Hun støtter tanken om et stort felles fyrverkeri på Festplassen, når den er oppruset, samtidig som hun vil ha færre salgsdager for fyrverkeri i romjulen.

Byråden for helse og bydeler, Helen Nordeide Fløisand (kr.f) hilser også strengere fyrverkeriregler velkommen.

— Jeg var blant dem som var svært restriktiv da formannskapet i sin tid vedtok dagens forbud på Fjellsiden. Og jeg er ikke mindre restriktiv i dag, sier Nordeide Fløisand.