Etter hvert valg kjemper politikerne i bystyret om hvem som skal inn i styrene i de mange selskapene kommunen eier, helt eller delvis. Det står om prestisje, og penger. Opp til 200.000 kroner i året, for det feiteste vervet som styreleder i transportselskapet Tide.

Nå ønsker byrådet å kaste alle bystyrerepresentantene ut av selskapsstyrene.

— Vi ønsker å ta et oppgjør med måten disse vervene blir fordelt på. Nå er det mer etter partiboken enn etter kompetanse. Det blir feil, sier finansbyråd Henning Warloe (H), som i går la frem en ny versjon av byrådets eierskapsmelding.

Byrådet vil i stedet at byrådet selv skal få fullmakt til å utnevne kommunens representanter i styrene.

- Tanken har modnet

Også for to år siden forsøkte byrådet å ta styrevervene fra bystyret. Det endte med bråstopp.

— Signalene vi fikk var ikke til å misforstå, sa Warloe til BT den gang og la ballen død.

Det ble likevel enighet om at styrelederne ikke skulle rekrutteres fra bystyret. Styremedlemmene fikk sitte. Skjønt ordningen trer ikke i kraft før etter høstens valg.

Nå forsøker altså byrådet seg igjen.

— Jeg tror det er mye lettere å få til dette nå. Tanken har modnet. Dobbeltrollen var og er vanskelig. Nå ønsker vi å få slått fast at ingen som sitter i bystyret kan sitte i kommunale styreverv, sier han.

Tjener to herrer

Debatten om bystyremedlemmenes dobbeltroller skjøt fart blant annet etter at BT i november i fjor gikk gjennom bystyrerepresentantenes verv.

Gjennomgangen viste at Frps Gunnar Bakke var den best honorerte politikeren i bystyret, med hele 185.000 kroner i året i styrehonorar. Ti av bystyrets representanter tjener over 50.000 kroner på slike styreverv.

Honorarene kommer, om du skulle være i tvil, i tillegg til politikernes vanlige lønn og honoraret på 21.000 for å sitte i bystyret.

Problemet med at politikerne sitter i selskapsstyrene, er at de havner i lojalitetskonflikt. På den ene siden representerer de sine parti, på den andre er de som styremedlemmer bundet til å vedta det som er til selskapets beste. Det er ikke alltid i tråd med partiprogrammet.

- Virker litt merkelig

I de største opposisjonspartiene blir forslaget fra byrådet møtt med en viss overraskelse.

For bystyret har selv nedsatt en tverrpolitisk arbeidsgruppe som ser på hvordan styrevervene skal fordeles, en gruppe som blir ledet av Warloes partifelle Hilde Onarheim.

Deres forslag skal etter planen opp i bystyret til høsten, 17. september. Byrådet sier de vil fremme en sak om det samme allerede i vår/sommer.

— Det virker litt merkelig at de ikke tar inn over seg at det er en arbeidsgruppe som jobber med saken, sier Frps gruppeleder Liv Røssland.

Den samme reaksjonen får vi fra gruppelederne fra Arbeiderpartiet og SV, Terje Ohnstad og Oddny Miljeteig.

Får mer for å sitte i bystyret

Med unntak av Høyre, som har programfestet at bystyrerepresentantene skal ut av styrene, har ingen partier konkludert i saken.

Hilde Onarheim (H) sier likevel at det er tverrpolitisk enighet i arbeidsgruppen om at bystyrepolitikerne skal ut.

— Det prinsippet er vi i arbeidsgruppen enig i, men partiene tar forbehold om at det skal diskuteres i partigruppene, sier hun.

Hvis styrevervene forsvinner, vil de trolig bli erstattet ved høyere honorar for å sitte i bystyret og andre politiske organer. I dag får en bystyrerepresentant drøyt 21.000 kroner i året.

VIL VRAKE FOLKEVALGTE: Finansbyråd Henning Warloe vil ha folkevalgte ut av kommunens selskaper.
BERGENS TIDENDE