I kveld vedtok komité for miljø og byutvikling å utsette saken, og dra på befaring til fortet.

— Jeg hadde håpet at dette var klart til sommeren, men nå må vi altså ha en befaring først, sier byråd Lisbeth Iversen, som var tilbake på jobb i går.

Saken om Fredriksberg startet med et innbyggerinitiativ i høst, som samlet inn 500 underskrifter. Nå er de praktiske konsekvensene utredet. De to etatene skriver i et notat til byrådet at de er skeptiske til ideen. Årsakene er at det blir vanskelig å ivareta sikkerheten for publikum langs de høye murvollene, og at det er vanskelig å skjerme anlegget fra hærverk.

Grønn Etat mener et sikkerhetsgjerde langs hele muren vil bli nødvendig, noe som vil redusere fortets verdi som kulturminne. BKB peker på negative erfaringer med hærverk da fortet var åpent en periode på 80-tallet. Byrådet mener det er mulig å finne praktiske løsninger på vakthold og sikkerhet, og ønsker at fortet fra 1600-tallet skal bli tilgjengelig for folk som vil sole seg allerede i sommer.

RUNE NIELSEN (arkiv)